مشخصات فردی

نام:  علی

نام خانوادگي:  زیار


تماس:

پست الكترونيكي:   ziar@niordc.ir

تلفن:   61639396

 

سوابق دانشگاهی

 

فوق ليسانس مهندسي صنايع


مهندسي مكانيك حرارت و سيالات  از دانشكده نفت

سوابق کاری و پژوهشی

 

-    معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (شهريور 1400)


-    عضو  اصلي هيأت مديره شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (آبان 1400)


-    رئيس هيأت حل اختلاف قراردادي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (آذر 1400)


-    رئيس شوراي فرهنگي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (آذر 1400)


-    عضو و جانشين رئيس كارگروه اصلي ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد اقتصادي در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران (مهر 1400)


-    نایب رئیس و عضو کمیسیون مدیریت بهره وری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (آذر 1400)


-    مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت توسعه صنايع پالايش نفت (دي 1397)


-    رئيس هيأت مديره شركت پالايش نفت خوزستان (آذر 1395)


-    عضو علي البدل هيأت ششم بدوي وزارت نفت ( تير 1395)


-    نائب رئیس و عضو کمیته فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت  (اسفند 1394)


-    مدير بازرگاني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (اسفند 1392)


-    عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (اسفند 1391)


-    عضو  هيأت مديره شركت طراحي و ساختمان نفت ODCC (1390)


-    نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران (بهمن 1389)


-    عضو شورای انفورماتیک وزارت نفت (اسفند 1389)


-    رئيس هيأت مديره شركت پالايش نفت بندرعباس (1389)


-    عضو هيأت مديره و مدير عمليات شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند (1389)