مشخصات فردی

نام:  جلیل

نام خانوادگي:  سالاري


تماس:

پست الكترونيكي:   j.salari@niordc.ir

تلفن:   61639331 

 

سوابق دانشگاهی

 

كارشناسي مهندسي شيمي دانشگاه صنعت نفت
كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشكده فني دانشگاه تهران

سوابق کاری و پژوهشی

 

-    معاون وزير و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در شهريور ماه سال 1400


-    رئيس و عضو اصلي هيأت مديره شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در مهرماه سال 1400


-    رئيس كارگروه پيشگيري و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده‌هاي نفتي در آذرماه سال 1400


-    عضو هيأت حل اختلاف قراردادي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در تير ماه سال 1392


-    عضو علي‌البدل هيأت مديره شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در ارديبهشت ماه 1392


-    معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در دي ماه سال 1391


-    عضو اصلي هيأت مديره شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در آبان ماه 1391


-    عضو شوراي سياستگذاري پنجمين كنفرانس بين‌المللي صنعت CNG و نمايشگاه مربوطه در آبان ماه 1391 (از طرف وزير وقت جناب آقاي رستم قاسمي)


-    مديرعامل و نايب رئيس هيأت مديره شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در فروردين ماه 1390


-    معاون مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در تير ماه سال 1389 


-    مسئول ستاد افزايش توليد بنزين در مرداد ماه 1389


-    عضو كميته تأمين مالي پروژه‌هاي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در تير ماه 1389


-    عضو اصلي هيأت مديره شركت پالايش نفت ستاره خليج فارس در خرداد ماه 1389


-    مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در آذر ماه سال 1388


-    مشاركت در تبيين خط مشي ها و راهبردهاي اجرائي بر مبناي برنامه هاي توسعه كشور و سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در آذرماه 1388


-    عضو اتاق فكر شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در مهر ماه 1387