لینک به سامانه
عنوان خدمت: استعلام حریم خطوط لوله نفت و مراکز عملیاتی
شناسه خدمت: 13032885000 
ماهیت: حاکمیتی
شرح خدمت:   استعلام حریم خطوط لوله نفت و مراکز عملیاتی
نوع مخاطبین:  بخش دولتی
سطح ارائه خدمت:  ملی
نوع خدمت:  G2G
روش های ارائه خدمت:   الکترونیکی
تعداد مراجعه حضوری: در صورتیکه محل مورد استعلام در خارج از حریم باشد نیاز به مراجعه ندارد. در غیر اینصورت بازدید میدانی و در صورت نیاز سونداژ جهت تعیین دقیق ویزان فاصله از لوله نفت لازم است
آمار تعداد خدمت گیرندگان: خدمت گیرندگان در ماه 600
تعداد تواتر: یکبار برای همیشه 
آیا در میز خدمت حضوری ارائه می شود؟  
آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟
آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟
متوسط مدت زمان ارائه خدمت:
هزینه مستقیم ارائه خدمت (ریال): صفر و هزینه ای ندارد
نحوه شروع خدمت:  تقاضای گیرنده خدمت
مسئول و واحدهای سازمانی ارائه خدمت:
 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
نيازمندي ها به ديگر پايگاه هاي اطلاعات پايه كشور:
مدارک لازم برای انجام خدمت:  تصویر کارت ملی متقاضی – تصویر سند مالکیت – تصویر سایر مدارک و مستندات مرتبط در صورت لزوم – کروکی یا نقشه های طرح شامل مختصات جغرافیایی محل با فرمت UTM یا (X,Y)
قوانین و مقررات بالادستی:  قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت – قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال 1356- آیین نامه قانون تعیین حریم حفاظتی /امنیتی اماکن و تاسیسات کشور – اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریها – آیین نامه استفاده از اراضی ، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
مراحل گردش کار:

لينك مراحل گردش كار درسامانه ملي خدمات

رویه ارائه شکایت: از طریق سامانه بازرسی و پاسخگویی به شکایات
سوالات متداول: سوالات متدوال
آدرس سامانه:  www.ioptc.ir
نظرسنجی
بازگشت به لیست