راه هاي ارتباطي دريافت شكايات و ارتباط با مردم چیست؟

·         سامانه سامد (ارتباطات مردمي دولت)- كاربر

·         سامانه بازرسي كل كشور(كاربر)

·         سامانه ياور (كاربر)

·         سامانه بازرسي وزارت نفت- كاربر

·         سامانه اینترنتی و اینترانتی بازرسي شركت ملي پالايش و پخش(ADMIN)

·         سامانه پاسخگويي تلفني 09627 به درخواست هاي مردمي شركت ملی پخش

·         خطوط تلفن 61639093 و 61638570 و 61639463 كارشناسان ارشد رسيدگي به شكايات جهت راهنمايي و مشاوره با مردم و ثبت شكايات

به همراه مراجعات حضوري، پستی و خط تلفن فاكس 61638842 مي باشد. كه در بسترهاي  الكترونيكي و سامانه ها و حتي در مراجعات حضوري و تلفن فاكس نيز با ثبت شكايات و تعلق كد رهگيري مكاتبات و موضوعات در عناوين شكايت، درخواست، پيشنهاد و انتقاد و گزارش تخلف ثبت و برابر با نظامنامه پاسخگويي به شكايات مردمي رسيدگي و پيگيري مي گردد. كه به منظور بهره وري بيشتر با تنظيم دستورالعمل مديريت رسيدگي به شكايات بر مبناي ايزو 10002  با شماره 2111105  و شماره نامه  44765  مورخه 01/07/99 در سطح شركت ابلاغ و با راه اندازي سيستم يكپارچه شكايات ان شالله گام مهمي در تسريع مدت زمان رسيدگي به شكايات مردمي برداشته خواهد شد. لازم به ذكر است با تدوين دستورالعمل صيانت از حقوق شهروندي نيز به شماره 2111101 به شماره نامه 90221 مورخه 13/11/98 اين شركت با تشكيل كارگروه اصلي در ستاد شركت اصلي و كارگروه هاي فرعي گام بزرگي در راستاي تسهيل و ساماندهي به مراجعات و مكاتبات مردمي و رسيدگي به شكوائيه ها و گزارش­های مردمی را برداشته است .