سالشمار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي

         در يكصد سال تاريخ صنعت نفت


عمليات انتقال نفت خام به پالايشگاه ها و پهلوگيرهاي صادراتي، فرآورش، توليد و توزيع فرآورده هاي نفتي در سراسر كشور، ساخت پالايشگاه ها، سكوهاي دريايي، خطوط لوله و شبكه هاي مخابراتي در گذشته به صورت پراكنده و در سايه مديريت هاي مختلف انجام مي گرفت. اين وظايف با شكل گيري شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در 17 اسفند 1370 حالتي منسجم به خود گرفت و از وظايف شركتي مستقل شناخته شد. از اين رو فصل قابل توجه اي از سالشمارتقويم تاريخ صنعت نفت در يكصد سال اخير به مراكز پالايشي، خطوط مواصلاتي و عوامل توزيع اختصاص دارد كه بازخواني آن جايگاه و نقش مهم و برجسته شركت ملي پالايش و پخش را در سطح صنعت نفت آشكار مي سازد.


 

                                                              ********

1290 

     احداث خط لوله مسجد سليمان – آبادان

1291

     احداث و آغاز به كار پالايشگاه آبادان به ظرفيت روزانه 2500 بشكه

1301

     بهره برداري از پالايشگاه كرمانشاه به ظرفيت روزانه 2 هزار بشكه

1309

     احداث خط لوله هفتگل به كوت عبداله و اتصال آن به خط لوله مسجد سليمان – آبادان

1314

     افتتاح پالايشگاه كرمانشاه به ظرفيت سالانه يكصد هزار تن

     احداث خط لوله نفت شهر – كرمانشاه به قطر 7 سانتي متر و نيم و به طول 230 كيلومتر

1318

     احداث اولين خط لوله نفت سفيد تصفيه شده آبادان- اهواز با كمك مهندسان ايراني

1319

     احداث خط لوله گچساران – آبادان، به طول 264 كيلومتر و قطر 30 سانتي متر و نيم

1323 

     احداث خط لوله اهواز – شوشتر، به قطر 25 الي 30 سانتي متر

     احداث دومين خط لوله آبادان – اهواز، به قطر 6 اينچ و به طول 121 كيلومتر

1330  

  5 ارديبهشت پيشنهاد سفير انگليس به حسين علاء مبني بر سپردن تاسيسات مربوط به پخش نفت در داخل ايران به يك شركت ايراني

     4 مهر ورود قواي نظامي ايران به پالايشگاه آبادان و جلوگيري از ورود كارمندان خارجي

1334  

     تصويب شوراي عالي نفت در خصوص احداث خط لوله سراسري آبادان – تهران

     اجراي واحدهاي تكميلي پالايشگاه آبادان

1336

     احداث خط لوله نفت آبادان – تهران

     احداث اولين شبكه راديويي براي راه اندازي و كنترل 13 تلمبه خانه در مسير خط لوله تهران- آبادان

     شروع به كار خط لوله نفت ازنا - اصفهان

1338

     راه اندازي شبكه 27 كانالي تهران – آبادان

1339

     آغاز به كار خط لوله ري – قزوين

     انعقاد قرارداد فروش مواد نفتي به افغانستان

1340

     افتتاح خط لوله ري – شاهرود

  راه اندازي شبكه 24 كانالي تهران – ري – قزوين – رشت به منظور تامين ارتباطات تلمبه خانه و منطقه ري، قزوين و ترمينال رشت

1341

     آغاز به كار دستگاه بزرگ كاتاليتيك رفورمر در پالايشگاه آبادان

1342

     احداث شبكه 6 كانالي تهران – سمنان براي كنترل از راه دور تلمبه خانه سمنان

1343

     سازماندهي پخش و خطوط لوله در مديريت اكتشاف، توليد و پخش

     تمديد قرارداد فروش مواد نفتي به افغانستان

     بهره برداري از خط لوله تهران – قزوين – رشت

     انعقاد قرارداد تامين و عرضه انواع سوخت هوايي در فرودگاه كابل و قندهار توسط شركت ملي نفت ايران

1344  

     آغاز به كار ساخت پالايشگاه نفت تهران به ظرفيت روزانه 85 هزار بشكه

     بهره برداري از دومين خط لوله نفت اهواز - تهران

     افتتاح تلمبه خانه ناهيد در نزديكي اهواز

1347 

     انعقاد قرارداد فروش 25 هزار تن فراورده هاي نفتي به افغانساتان

     آغاز به كار پالايشگاه تهران با ظرفيت روزانه 85 هزار بشكه

     بهره برداري از دستگاه عظيم كت كراكر در پالايشگاه آبادان

     عرضه بنزين سوپر پالايشگاه تهران در 45 جايگاه فروش در تهران و شهرستانها

     انعقاد قرارداد طرح نوسازي و توسعه پالايشگاه – كرمانشاه با شركت هلندي

1348 

     راه اندازي شبكه ماكروويو شركت ملي نفت در امور مخابرات به ظرفيت هاي 300،600 و 960 كانالي

     انعقاد قرارداد ساخت پالايشگاه شيراز بين شركت ملي نفت ايران و شركت ايتاليايي اسنام پروجتي

1349 

     آغاز به كار ساخت پالايشگاه شيراز به ظرفيت روزانه 40 هزار بشكه

1350 

     آغاز به كار ساخت پالايشگاه شماره دو تهران

  طراحي اوليه پالايشگاه اصفهان بة ظرفيت روزانه 200 هزار بشكه به دست مهندسان و كارشناسان شركت ملي نفت ايران

     شروع بكار پالايشگاه جديد كرمانشاه به ظرفيت طراحي روزانه 15 هزار بشكه و ظرفيت عملي 19 هزار بشكه در روز

1352 

     افزايش ظرفيت روزانه پالايشگاه تهران به 125 هزار بشكه

     آغاز عمليات طراحي و ساخت پالايشگاه اصفهان توسط شركتهاي خارجي

     بهره برداري از پالايشگاه شماره دو تهران به ظرفيت روزانه 100 هزار بشكه

     افتتاح و بهره برداري از پالايشگاه شيراز به ظرفيت روزانه 40 هزار بشكه

     افتتاح پالايشگاه شيراز به ظرفيت روزانه 40 هزار بشكه

     آغاز به كار طراحي و احداث شبكه سوئيچ نفت

1353

  افتتاح پالايشگاه دو تهران و كارخانه روغن سازي

  آغاز به كار پالايشگاه نفت شيراز به ظرفيت روزانه 40 هزار بشكه

  استقلال سازماني واحد پخش و خطوط لوله

1354

  آغاز به كار ساخت پالايشگاه تبريز

  آغاز احداث پالايشگاه اصفهان

1355

     بهره برداري از پالايشگاه لاوان به ظرفيت روزانه 20 هزار بشكه

1356

     راه اندازي پالايشگاه تبريز به ظرفيت اسمي روزانه 80 هزار بشكه به دست كارشناسان ايراني

1358

     راه اندازي اولين واحد تقطير پالايشگاه اصفهان به ظرفيت روزانه 280 هزار بشكه

1362

     احداث خط لوله افرينه به كرمانشاه به قطر 16 اينچ و به طول 172 كيلومتر

1363

     افزايش ظرفيت پالايشگاه كرمانشاه به بيش از 25 هزار بشكه در روز

1366

     تاسيس شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

     تاسيس مديريت خطوط لوله و مخابرات در شركت ملي نفت

1369

     آغاز به كار ساخت پالايشگاه بندرعباس به ظرفيت اسمي 232 هزار بشكه در روز

     انعقاد و اجراي قرارداد ساخت پالايشگاه اراك با شركتهاي خارجي

1370

     شكل گيري شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

1372

     افتتاح و بهره برداري از پالايشگاه اراك به ظرفيت روزانه 150 هزار بشكه

1373

     تاسيس شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران

1376

     راه اندازي واحد تقطير شماره يك و دو پالايشگاه بندرعباس

     تغيير عنوان كليه پالايشگاه ها به شركت هاي پالايشي نفت

1379

     تاسيس شركت خطوط لوله و مخابرات ايران در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

1383

     واحدهاي جديد و تغييرات درون پالايشگاهي در پالايشگاه هاي تهران و تبريز

     احداث پايانه نكا

     آغاز عمليات اجرايي طرح افزايش ظرفيت پالايشگاه بندرعباس از 232 به 320 هزار بشكه در روز

1385

     آغاز عمليات اجرايي طرح توسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاه اراك به 250 هزار بشكه  در روز

1386

     آغاز عمليات اجرايي طرح توسعه و بهينه سازي پالايشگاه تهران

     آغاز عمليات اجرايي طرح توسعه پالايشگاه آبادان

     آغاز عمليات اجرايي طرح بهبود فرآيند و بهينه سازي ظرفيت پالايشگاه اصفهان

     آغاز عمليات احداث پالايشگاه شهريار در تبريز به ظرفيت 150 هزار بشكه در روز

     آغاز عمليات احداث پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس به ظرفيت 360 هزار بشكه در روز

     امضاي قرارداد طرح احداث خط لوله نكا-جاسك به طول 1500 كيلومتر

     آغاز اجراي طرح شبكه يكپارچه صوت و ديتا در 169 سايت

     بهره برداري از شبكه سراسري كارت هوشمند سوخت

     بهره برداري از يكصد و پنجاه جايگاه دو منظوره بنزين و گاز طبيعي

     بهره برداري از طرح افزايش ظرفيت خط لوله بندرعباس به اصفهان


1387

احداث خط لوله تبريز مياندوآب به طول 144 كيلومتر

احداث دو رشته خط ۱۰ اينچ بين انبارهاي شهيد رجايي و شهيد باهنر بندرعباس همراه با احداث تلمبه خانه

احداث تلمبه خانه‌هاي جديد تهران و تبريز

رفع تنگناهاي افزايش ظرفيت پالايشگاه بندرعباس از 232 به 320 هزار بشكه در روز

1389

افزايش ظرفيت انتقال فرآورده خط لوله تبريز/ مياندوآب  از 30به 60 هزار بشكه در روز

اجراي طرح هدفمندي  يارانه‌ها و كاهش رشد مصرف بنزين

افزايش ظرفيت پالايشي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند از 170 به 250 هزاربشكه در روز

1390

برقراري سامانه طب صنعتي از راه دور جهت مناطق عملياتي خطوط لوله ( تله مديسين)

احداث خط لوله  فرآورده‌  ري / قوچك  به طول 45 كيلومتر

راه اندازي اولين واحد جمع آوري و بازيافت گازهاي هيدروكربوري (VRU)‌ در انبار غرب تهران

احداث انبار نفت قصر شيرين

احداث انبار نفت اسلام آباد

كاهش گوگرد محصول نفت سفيد شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند از ppm  1400  به زير ppm50

افزايش ظرفيت پالايشي شركت پالايش نفت لاوان از 30 به 50 هزار بشكه در روز

توليد بنزين مطابق با استاندارد يورو 4 در شركتهاي پالايش نفت امام خميني (ره) شازند و تهران

افزايش توليد بنزين با راه اندازي واحد كت‌كراكر شماره (2) در شركت پالايش نفت آبادان از 1/4 به 3/6 ميليون ليتر در روز

1391

توزیع فرآورده‌های یورو 4 در كلانشهرهاي تهران و مشهد

احداث بزرگترين واحد RCD و RFCC خاورميانه در شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند

توليد نفت گاز يورو 4 در شركت پالايش نفت تهران و كاهش گوگرد محصول نفت سفيد از ppm  1400 به زير ppm50 و احداث واحد تصفيه نفت سفيد

راه اندازي واحد آلكيلاسيون در شركت پالايش نفت آبادان

بهره برداري از طرح بنزين‌سازي شركت پالايش نفت تهران به منظور بهبود كيفيت فرآورده بنزين

 

1392

احداث خط لوله "8 ميعانات گازي پالايشگاه فراشبند / پالايشگاه شيراز به طول 227 كيلومتر

احداث خط لوله "14 فرآورده ري / كن به طول 44 كيلومتر

احداث تلمبه خانه جديد فرآورده ماهشهر / آبادان

احداث خط لوله "10 نفت خام سروستان – سعادت آباد / شيراز به طول 70كيلومتر

احداث خط لوله نفت خام سركان / برداسپي به طول 55 كيلومتر

توزیع فرآورده‌های یورو 4 در شهرهاي اراك، ‌قم  و كرج

راه اندازي دو انبار نفت كرمان و ملاير و مخازن نفت كوره انبار نفت شازند

توليد نفت گاز يورو4 در شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند

توليد محصول پروپيلن در شركت پالايش نفت آبادان

احداث واحدهاي تصفيه هيدروژني نفتا، تبديل كاتاليستي و سرويس جانبي شركت پالايش نفت لاوان

بهره برداري از طرح بنزين‌سازي شركت پالايش نفت اصفهان به منظور  افزايش به ميزان  1/8 ميليون ليتر در روز

بهره‌برداري از طرح بهينه‌سازي فرآيند و بهبود كيفيت فرآورده‌هاي شركت پالايش نفت تبريز

1393

توزیع فراورده‌های یورو 4 در شهرهاي تبريز ،‌ اصفهان و بروجرد

اجراي آزمايشي طرح كهاب در جايگاه كرج

 

1394

بهره برداري از واحدهای تصفيه هيدروژني فرآورده هاي ميان تقطير، تصفيه آبهاي ترش، تصفيه گازهاي ترش با آمين و همچنین واحد توليد و توزيع كاستيك و مواد شيميايي طرح بهبود فرآيند و بهينه سازي پالايشگاه لاوان

بهره برداري از انبارهای نفت ملایر، شیراز و ماهشهر

بهره برداري از طرح تخصیص هوشمند سوخت نفت گاز بر اساس پیمایش (IFAM)

بهره برداري از 83 كيلومتر خط لوله "20 فرآورده حدفاصل تلمبه خانه سبزآب/ تنگ فني و واريانت يك

بهره برداري از پروژۀ بخش استحصال طرح ساماندهي ماهشهر

بهره برداري از پروژۀ واحد SSU و مخازن ذخيره طرح افزايش توليد بنزين پالايشگاه بندرعباس

بهره برداري از خط لوله "20 فرآورده انبار نوربخش / بندرصادراتي ماهشهر

بهره برداري از خط لوله "26 نفت كوره Back Area /  بندر صادراتي ماهشهر

بهره برداري از واحد گوگرد سازي (SRU) کت کراکر شركت پالايش نفت آبادان

بهره برداري از واحد شیرین سازی (GPTU) به منظور ارتقاء کیفیت بنزین توليدي شركت پالايش نفت آبادان

توزیع بنزین یورو 4 در اهواز و شیراز

توزیع نفت گاز یورو 4 در شیراز

 

1395

◄بهره برداری از پروژه بازیافت گازهای ارسالی به فلر پالایشگاه تبریز

بهره برداری از پروژه طرح کهاب VRU اصفهان

 

1396

◄  بهره برداری فاز اول پالایشگاه ستارۀ خلیج فارس

◄ شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

 • احداث خط لوله 16اينچ بوشهر
 • بهينه سازي و نو سازي انبار نفت ري
 • احداث مخزن و ساختمانهاي جانبي،تاسيسات سوختگيري هواپيمايي و احداث ساختمان اداري ناحيه ايرانشهر
 • احداث ساختمان آزمايشگاه مركزي و ساختمان اداري عمليات كالا ري
 • كرمان- توسعه ساختمان اداري
 • ديسپچينگ اطلاعات موجودي فرودگاه هاي كشور تجهيز انبارهاب نفت به سيستم LG/TG حفاظت الكترونيك انبارهاي نفت

◄ شركت پالايش نفت آبادان

 • احداث پکیج هیدروژن
 • ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر 

 ◄افزايش توليد بنزين پالايشگاه بندرعباس به میزان 3 میلیون لیتر در روز

 ◄ شركت پالايش نفت لاوان

 • واحد بازيافت گوگرد
 • سيستم تصفيه پسابهای صنعتی

◄واحد پوليشر در محل واحد آب و برق و بخار شركت پالايشگاه كرمانشاه

◄ شركت پالايش نفت تبريز

 • احداث واحد اختلاط روغن
 • نصب و راه‌اندازي آنالايزرهاي زيست محيطي §به روزرساني سيستم ميترينگ فرآورده‌ها

◄طرح جايگزيني و اجراي مركز برق P و تعويض تابلوهاي برق شركت پالايشگاه تهران

◄طرح اتصال خط لوله قدیم میاندوآب به انبار نفت جدید ارومیه (طرح احداث خط لوله تبریز/ارومیه) شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

1397

بهره برداری از طرح تصفیه هیدروژنی نفتگاز پالایشگاه تبریز

راه اندازی واحدهای تقطیر و تبدیل کاتالیستی فاز (2) و واحدهای تصفیه هیدروژنی نفت سفید و نفتگاز (1) پالایشگاه ستاره خلیج فارس

راه اندازی واحد ایزومریزاسیون فاز(2) پالایشگاه ستاره خلیج فارس

راه اندازی واحد تقطیر فاز(3) پالایشگاه ستاره خلیج فارس

راه اندازی طرح تصفیه هیدروژنی نفتگاز فاز (2) پالایشگاه ستاره خلیج فارس

واحد تصفیه نفتای سبک (LNHT) پالایشگاه بندرعباس

واحد تصفیه هیدروژنی نفتگاز (گوگردزدایی از نفتگاز) پالایشگاه بندرعباس

واحد تولید برق با استفاده از توربین گازی پالایشگاه بندرعباس

واحد دانه بندی گوگردپالایشگاه بندرعباس

راه اندازی واحد تقطیر سوم و گاز مایع پالایشگاه اصفهان

ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه پالایشگاه اصفهان

راه اندازی واحدهای تبدیل کاتالیستی و ایزومریزاسیون فاز(3) پالایشگاه ستاره خلیج فارس

واحدهای ایزومریزاسیون، تصفیه گاز ترش با آمین، تصفیه آب ترش، بازیافت گوگرد و واحدهای جانبی شامل یوتیلیتی و off site پالایشگاه بندرعباس

احداث 17 دستگاه مخزن استوانه ای و کروی ذخیره سازی مواد نفتی در پالایشگاه بندرعباس

 

1398

راه اندازی واحد گرانول سازی گوگرد پالایشگاه اصفهان

راه اندازی واحد تقطیر 3 پالایشگاه اصفهان

جمع آوری گازهای ارسالی به مشعل های پالایشگاه آبادان

نصب نمک زدا در واحد تقطیر دراتمسفر 80 پالایشگاه آّادان

تعویض ظروف بارومتریک واحد تقطیر پالایشگاه آبادان

احداث واحد تصفیه آب دریافتی از تصفیه خانه جنوب تهران و انتقال آن در محوطه پالایشگاه تهران

تکمیل واحد تصفیه هیدروژنی و ایزومریزاسیون نفتای سبک پالایشگاه لاوان