اصلاح الگوي مصرف :

       
 
 
 
     

تيزرهاي آموزشي :

نصب بادشكن بر روي كاميونها و تريلي ها، مصرف سوخت را 8 تا 10 درصد كاهش مي دهد.
 اگر بايد بيش از 30 ثانيه بايستيد، نگذاريد خودرو درجا كار كند.براي كاهش مصرف سوخت بهتر است موتور خودرو را خاموش كنيد.
 
تنظيمات خودرو را ماهانه وارسي كنيد تا از اتلاف سوخت جلوگيري شود.
هواي تميزتر ، مصرف سوخت كمتر، با وسايل نقليه عمومي
براي كاهش مصرف سوخت در مواقعي كه مي توان از وسايل نقليه عمومي استفاده كنيم، از خودروي شخصي استفاده نكنيم.
 
بهتر نيست پيش از اينكه بخواهيد سوار خودروي خود شويد از خودتان بپرسيد آيا اين سفر ضروري است؟( آيا با وسايل حمل و نقل عمومي هم مقدور است؟)
 
ممكن است لاستيك هاي پهن و اسپرت به نظر زيبا بيايند، اما مقاومت حركتي و مصرف سوخت را بالا مي برند.
هيچ وقت پيش از خاموش كردن خودرو ، گاز ندهيد.اين كار هم موجب هدر رفتن بنزين مي شود و هم باعث فرسوده شدن سيلندرها مي شود.
فيلتر هوا و روغن خودرو را به موقع عوض كنيد.اگر روغن و فيلتر هوا تميز نباشد، خودروي شما بنزين بيشتري مي سوزاند.
اگر با سرعت 90 كيلومتر در ساعت رانندگي كنيد، مي توانيد 21 درصد بيشتر از زماني كه با سرعت 110 كيلومتر در ساعت مي رانيد.