چاپ        ارسال به دوست

توضيحات شركت ملي پالايش و پخش در خصوص يك ادعا؛

توليد بنزين در كشور كاهش نيافته است

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران درخصوص ادعاهاي منتشر شده در شبكه‌هاي اجتماعي و خبري برمبناي كاهش توليد بنزين در كشور و افزايش پديده قاچاق سوخت جهت تنوير افكار عمومي توضيحاتي را ارائه كرد.

به گزارش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، ظرفيت فعلي توليد بنزين كشور در شرايط بهينه 103-105ميليون ليتر در روز مي‌‍باشد. متاسفانه برخي آمار ارائه شده در سال‌هاي گذشته درحالي از ظرفيت توليد 115 ميليون ليتري حكايت دارد كه با احتساب ظرفيت توليد بنزين خام در سبد توليد بنزين موتور به عنوان بنزين نهايي، سعي در بزرگ‌سازي ارقام داشته است.

طي سال‌هاي گذشته درحالي ظرفيت توليد بنزين كشور 115 ميليون ليتر عنوان شده است كه ظرفيت واقعي كشور 103 ميليون ليتر بوده است. در اين آمار 10 ميليون ليتر از 115 ميليون ليتر اعلامي متعلق به بنزين خام پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس مي‌‍باشد كه در صورت تزريق روزانه حداقل سه ميليون و 500 هزار ليتر اكتان‌افزا مي‌تواند در سبد نهايي بنزين يعني بنزين‌موتور قرار بگيرد.

اين درشرايطي است كه هم‌اكنون چنين ظرفيتي براي صنعت مهيا نيست و نمي‌توان روزانه اين حجم از اكتان‌افزا را در داخل كشور توليد كرد.

درحال حاضر تنها دو شركت شيمي‌بافت و پتروشيمي بندر امام در مجموع قادر به توليد يك ميليون و 800 هزار تا دوميليون ليتر MTBE هستند؛ بنابراين باتوجه به حجم مورد نياز و ميزان توان توليد اكتان افزا نمي‌‍توان 10 ميليون ليتر بنزين خام ستاره خليج فارس را عملياتي كرد. لازم به يادآوري است كه همين حجم توليدي نيز در ديگر شركت‌هاي پالايشي از جمله اصفهان، ‌اراك و تبريز مورد استفاده قرار مي‌‍‌گيرد.

از سوي ديگر بايد تاكيد كرد كه درسال گذشته در بهترين شرايط به صورت ميانگين حدود 93/5 ميليون ليتر در روز بنزين توليد شده است كه اين رقم در سال جاري علي‌رغم حجم تعميرات اساسي گسترده و انجام عمليات اورهال در پالايشگاه‌هاي بزرگي چون آبادان، بندرعباس، اصفهان و تهران نه تنها روند كاهشي تجربه نكرده است بلكه با حداكثر ظرفيت، به صورت ميانگين توليد روزانه 95 ميليون ليتر را محقق كرده است.

بنابراين پتانسيل توليد بنزين در سال گذشته 103 ميليون ليتر بوده كه امسال نيز برهمين مبنا مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه در اين روند مجموعه‌اي از تغييرات و اصلاحاتي در شهريور و مهرماه سال جاري در واحد تقطير پالايشگاه ستاره خليج فارس انجام گرفت تا به صورت پيوسته از پالايش 400 هزار بشكه ميعانات گازي به 450 هزار بشكه برسد و با افزايش 50 هزار بشكه اي خوراك اين پالايشگاه به ميزان توليدات آن افزوده شود.

درخصوص ابهام پيش آمده در روند صادرات نيز بايد اذعان كرد كه ميانگين مصرف بنزين در سال گذشته روزانه 75/5 ميليون ليتر و ميانگين توليد روزانه نيز 93/5 ميليون ليتر بوده است، همچنين نزديك به دو ميليارد ليتر از قراردادهاي فروش محقق نشده است.

اما در سال جاري و باتوجه به كنترل اپيدمي كرونا و شرايط ايمني ايجاد شده در سطح كشور، مصرف روزانه بنزين در هشت ماه امسال با يك رشد تصاعدي به روزانه 86 ميليون ليتر رسيده است كه نسبت به ميانگين مصرف سال گذشته به بيش از 10 ميليون ليتر افزايش يافته است.

باتوجه به اينكه در سال جاري مازاد توليد بنزين به 8 ميليون ليتر رسيده، براساس تكليف قانوني به افزايش موجودي ذخاير مخازن استرات‍ژيك سوخت كشور تخصيص داده شده است؛ اين درحالي است كه ذخاير استراتژيك سوخت بواسطه عدم توجه به تراز توليد و مصرف و همچنين پيش‌فروش‌هاي سال گذشته كه هم‌اكنون عمليات آن‎ها به دولت سيزدهم منتقل شده است، به صفر رسيده بود.

بنابراين منطقي و عقلاني بود تا با مديريت و بازنگري قراردادها و روند صادرات از ايجاد خسارت‌هاي بيشتر به اين صنعت ممانعت شود تا بار ديگر كشور با افزايش رويه مصرف بنزين، ميزان توليد و صادرات بي‌برنامه مجدد به واردكننده بنزين تبديل نشود.

بايد تاكيد كرد كه مسير رشد مصرف بنزين كه در ماه گذشته و ماه جاري روزانه به بيش از 90 ميليون ليتر رسيده است، خود مويد اين موضوع است.

لذا موضوع كاهش صادرات و به موازات آن افزايش قاچاق بنزين موضوعيت نداشته و اظهارات و ادعاهاي مطرح شده در اين خصوص غيركارشناسي و بدون استناد به اطلاعات مستند است.

 

 


١٣:٠١ - دوشنبه ٨ آذر ١٤٠٠    /    شماره : ١٣٣٠٧    /    تعداد نمایش : ٥٥٣